Əsirlər karvanı Kufədən Şama hansı yolla aparılıb?