Allah Təala İmam Hüseyn (ə) məclislərinə nəzm və təravət verir.