behiştdə mənimlə olar. Hər kim ona düşmənçilik edər