Bu gün peyğəmbərin (s) Taifdə səqif tayfası tərəfindən daşlanan günüdür.