Həzrət Əlinin(ə) Şurada çıхışı və Pеyğəmbərin(s) hədisi