İmam Həsən Əsgəri (ə) keşişin yağış sirrini necə aşkar etdi