Mədinədən Kərbəlaya hər “mənzil” (düşərgə) bir məktəb