“Məryəm” surəsinin 96-cı ayəsində söhbət nədən gedir?