Peyğəmbər (s) kimi yaşamaq istəyənlər dinləsinlər!