Peyğəmbərimizin (s) nübuvvət yükü necə yüngülləşdirildi?