QƏZƏB İSƏ KÜFÜRDÜR

14-Məsum (Əhli-Beyt)İmam Əli (ə)

HZ ƏLİYƏ(Ə) OLAN SEVGİ İMANDIR,NİFRƏT,QƏZƏB İSƏ KÜFÜRDÜR

«Əl-Al ibn Xaləviyyə»kitabındaƏbu Səd Xidridən nəqlən Rəsuallahın(s) Əliyə(ə) belə buyurduğu yazılmışdır; «(Ya Əli!) Sənə bəslənən sevgi iman,qəzəb isə nifaqdır.Cənnətə ilk daxil olan səni sevəndir;Cəhənnəmə ilk düşən sənə nifrət bəsləyən və qəzəblənəndir» Həmçinin , mirseyid Əli Həmədani Şafei «Məvəddətul-qurba»nın 3-cü

Read More