Quran əlifbası ilə tanışlıq | Əlif-ا Bə-ب Tə-ت Sə-ث | Quran öyrənirəm 1-ci -27-ci dərs| Bir dəqiqəyə öyrən Ustad Hacı Rahib