Varlıq aləminin ən təəccüblü və heyrətləndirici üzvü –İNSAN