Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Allah üç qrup qadına dörd böyük mükafat verəcək. Birinci mükafat qəbir sıxıntısının olmaması, ikincisi həzrət Zəhra (ə) ilə məhşərə gəlmələri, üçüncüsü əməl dəftərlərində min şəhidin savabının olması, dördüncüsü də bir il Allaha edilmiş xalis ibadət savabının yazılmasıdır. O qadınların bir qrupu ərinin qeyrətindən qaynaqlanan göstərişlərini qəbul edən, ona səbir edən qadınlardır.

“Cənnət kimi bir ev” kitabından

© Famil Burhanoğlu