Bakı və Abşeron üfüqü ilə Avqust ayı üçün gündəlik namazların azan cədvəli

  Ehtiyat *   Sübh azanı **   Günəş çıxır   Günorta azanı   Axşam azanı   Gecəyarı   01  03:57  04:02  05:37  12:47  20:11  23:59   02  03:58  04:03  05:38  12:47  20:10  00:00   03  03:59  04:04  05:39  12:47  20:09…