Sağlam əyləncəvə idmaninsanın sağlamlığını təminedən amillərdəndir. Əhli-Beytdən gələn rəvayətlərdə bu məsələyə xüsusi önəm verilmiş və nümunələr göstərilmişdir. Sağlam və halal əyləncədən yararlanmağın faydalarından biri də insanın din və yaşamla bağlı məsələlərdə daha güclü olmasıdır.

Həzrət Məhəmməd (s) buyurur: “Əyləncə və oyunla məşğul olun, çünki dininizdə sərtlik müşahidə olunmasını istəmirəm”Əl-Came əs-səğir” c. 1, səh. 239. .

İmam Əli (ə) “Dünyadakı. nəsibini də unutma” “Qəsəs”, 77. ayəsini izah edərkən buyurur: “Sağlamlığını, bacarığını, asudə vaxtını, gəncliyini, gümrahlığını, ehtiyacsızlığını və var-dövlətini unutma. Onlardan düzgün istifadə edərək axirətini qazan” Əd- Dəəvat” səh. 122.