Ərəbcə

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
إِلَهِي إِلَيْكَ أَشْكُو نَفْسا بِالسُّوءِ أَمَّارَةً وَ إِلَى الْخَطِيئَةِ مُبَادِرَةً وَ بِمَعَاصِيكَ مُولَعَةً وَ لِسَخَطِكَ مُتَعَرِّضَةً تَسْلُكُ بِي مَسَالِكَ الْمَهَالِكِ وَ تَجْعَلُنِي عِنْدَكَ أَهْوَنَ هَالِكٍ كَثِيرَةَ الْعِلَلِ طَوِيلَةَ الْأَمَلِ إِنْ مَسَّهَا الشَّرُّ تَجْزَعُ وَ إِنْ مَسَّهَا الْخَيْرُ تَمْنَعُ مَيَّالَةً إِلَى اللَّعِبِ وَ اللَّهْوِ مَمْلُوَّةً بِالْغَفْلَةِ وَ السَّهْوِ تُسْرِعُ بِي إِلَى الْحَوْبَةِ وَ تُسَوِّفُنِي بِالتَّوْبَةِ إِلَهِي أَشْكُو إِلَيْكَ عَدُوّا يُضِلُّنِي وَ شَيْطَانا يُغْوِينِي قَدْ مَلَأَ بِالْوَسْوَاسِ صَدْرِي وَ أَحَاطَتْ هَوَاجِسُهُ بِقَلْبِي يُعَاضِدُ لِيَ الْهَوَى وَ يُزَيِّنُ لِي حُبَّ الدُّنْيَا وَ يَحُولُ بَيْنِي وَ بَيْنَ الطَّاعَةِ وَ الزُّلْفَى إِلَهِي إِلَيْكَ أَشْكُو قَلْبا قَاسِيا مَعَ الْوَسْوَاسِ مُتَقَلِّبا وَ بِالرَّيْنِ وَ الطَّبْعِ مُتَلَبِّسا وَ عَيْنا عَنِ الْبُكَاءِ مِنْ خَوْفِكَ جَامِدَةً وَ إِلَى مَا يَسُرُّهَا طَامِحَةً إِلَهي لا حَوْلَ لِي وَ لا قُوَّةَ إِلا بِقُدْرَتِكَ وَ لا نَجَاةَ لِي مِنْ مَكَارِهِ الدُّنْيَا إِلا بِعِصْمَتِكَ فَأَسْأَلُكَ بِبَلاغَةِ حِكْمَتِكَ وَ نَفَاذِ مَشِيَّتِكَ أَنْ لا تَجْعَلَنِي لِغَيْرِ جُودِكَ مُتَعَرِّضا وَ لا تُصَيِّرَنِي لِلْفِتَنِ غَرَضا وَ كُنْ لِي عَلَى الْأَعْدَاءِ نَاصِرا وَ عَلَى الْمَخَازِي وَ الْعُيُوبِ سَاتِرا وَ مِنَ الْبَلاءِ [الْبَلايَا] وَاقِيا وَ عَنِ الْمَعَاصِي عَاصِما بِرَأْفَتِكَ وَ رَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

Oxunuşu

Bismillahir rəhmanir rəhim
İlahi iləykə əşku nəfsən bissui əmmarəh, və iləl xətiəti mubadirəh, və biməasikə mu-ləəh, və lisəxətikə mutəərrizəh, təsluku bi məsalikəl məhalik, və təc`əluni indəkə əhvənə halik, kəsirətəl iləli təvilətəl əməl, in məssəhəş şərru təczə`, və in məssəhəl xəyru təmnə`, məyyalətən iləl ləibi vəl ləhv, məmluvvətən bil ğəfləti vəs səhv, tusriu bi iləl həvbəh, və tusəvvifuni bit təvbəh, ilahi əşku iləykə əduvvən yuzilluni, və şəytanən yuğvini, qəd mələə bil vəsvasi sədri, və əhatət həvacisuhu biqəlbi, yuazidu liyəl həva, və yuzəyyuni li hubbəd dunya, və yəhulu bəyni və bəynət taəti vəz zulfa, ilahi iləykə əşku qəlbən qasiyən məəl vəsvasi mutəqəlliba, və bir rəyni vət təb`i mutələbbisa, və əynən ənil bukai min xovfikə camidəh, və ila ma yəsurruha tamiəh, ilahi la həvlə li və la quvvəti illa biqudrətik , və la nəcatə li min məkarihid dunya illa biismətik, fəəs`əlukə bibəlağəti hikmətikə və nəfazi məşiyyətik, ən la təc`ələni liğeyri cudikə mutəərriza, və la tusəyyirəni lil fitəni ğərəza, və kun li ələl ə`dai nasira, və ələl məxazi vəl uyubi satira, və minəl bəlai vaqiya, və ənil məasi asima, birə`fətikə və rəhmətikə ya ərhəmər rahimin.

Tərcüməsi
Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə!
İlahi, daim məni pis işlərə əmr edən, xətalara sürükləyən, əmr və fərmanların qarşısında günah və üsyankarlığa həddən artıq həris, qəzəbinə səbəb olan işləri yerinə yetirən nəfsdən Sənə şikayət edirəm. Həmin nəfs məni həlakət yollarına apararaq məni Sənin nəzərində həlak olanların ən zəlil və xarı edir. Onun bəhanələri həddən artıq, arzuları tükənməzdir. Ona pis (şər) iş üz versə, ah-nalə qoparar, mənfəət çatsa, (onun başqalarına da çatmasına) mane olar; əbəs işlərə çox meyil edən, qəflət və yanlışlıqlarla dolu məni günah və həlakətə sürətlə tələsdirən və tövbə etməyimi hər gün yubandırandır. İlahi, məni azdıran düşmən, zəlalətə yönəldən şeytandan və nəfsə pərəstiş etmək, dünya məhəbbətini gözümdə cilvələndirmək və mənimlə itaət və Sənə yaxınlıq arasında fasilə və ayrılıq salmaqda yardımçı olan şeytanın qəlbimi dolduran vəsvəsələri və qəlbimi əhatə edən batil fikirlərindən Sənə şikayət edirəm! İlahi, bərkiyən, vəsvəsələr və günah pası ilə örtülən bir qəlbdən, Sənin xofundan ağlamayan və xoşladığı hər bir şeyə nəzər salan gözdən Sənə şikayət edirəm! İlahi, Sənin qüdrətindən başqa, mənim üçün onların qarşısında maneə olacaq heç bir güc və qüvvət, dünyanın hiylə və xoşagəlməz hadisələri müqabilində Sənin qorumağından başqa, mənə hansısa bir nicat yolu yoxdur! Səndən tükənməz hikmət, qarşısıalınmaz iradə və istəyin vasitəsilə məni Öz ehsanından başqa, heç bir şeyə ehtiyaclı, imtahan və bəla selinə giriftar və tuş etməməyini, düşmənlərim qarşısında mənə yardımçı olmağın, günah və zəlilliyimin (rüsvayedici əməllərimin) üstünü örtməyin, bəlalardan qorumağın, günahlardan amanda saxlamağını diləyirəm, ey haqq və rəhməti uca, ey mehribanların ən mehribanı!

Kitabın adı: Məfatihul Cinan