Üçüncü münacat: Qorxanların münacatı

Ərəbcə

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
إِلَهِي أَ تَرَاكَ بَعْدَ الْإِيمَانِ بِكَ تُعَذِّبُنِي أَمْ بَعْدَ حُبِّي إِيَّاكَ تُبَعِّدُنِي أَمْ مَعَ رَجَائِي لِرَحْمَتِكَ وَ صَفْحِكَ تَحْرِمُنِي أَمْ مَعَ اسْتِجْارَتِي بِعَفْوِكَ تُسْلِمُنِي حَاشَا لِوَجْهِكَ الْكَرِيمِ أَنْ تُخَيِّبَنِي لَيْتَ شِعْرِي أَ لِلشَّقَاءِ وَلَدَتْنِي أُمِّي أَمْ لِلْعَنَاءِ رَبَّتْنِي فَلَيْتَهْا لَمْ تَلِدْنِي وَ لَمْ تُرَبِّنِي وَ لَيْتَنِي عَلِمْتُ أَ مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ جَعَلْتَنِي وَ بِقُرْبِكَ وَ جِوَارِكَ خَصَصْتَنِي فَتَقَرَّ بِذَلِكَ عَيْنِي وَ تَطْمَئِنَّ لَهُ نَفْسِي إِلَهِي هَلْ تُسَوِّدُ وُجُوها خَرَّتْ سَاجِدَةً لِعَظَمَتِكَ أَوْ تُخْرِسُ أَلْسِنَةً نَطَقَتْ بِالثَّنَاءِ عَلَى مَجْدِكَ وَ جَلالَتِكَ أَوْ تَطْبَعُ عَلَى قُلُوبٍ انْطَوَتْ عَلَى مَحَبَّتِكَ أَوْ تُصِمُّ أَسْمَاعا تَلَذَّذَتْ بِسَمَاعِ ذِكْرِكَ فِي إِرَادَتِكَ أَوْ تَغُلُّ أَكُفّا رَفَعَتْهَا الْآمَالُ إِلَيْكَ رَجَاءَ رَأْفَتِكَ أَوْ تُعَاقِبُ أَبْدَانا عَمِلَتْ بِطَاعَتِكَ حَتَّى نَحِلَتْ فِي مُجَاهَدَتِكَ أَوْ تُعَذِّبُ أَرْجُلا سَعَتْ فِي عِبَادَتِكَ إِلَهِي لا تُغْلِقْ عَلَى مُوَحِّدِيكَ أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ وَ لا تَحْجُبْ مُشْتَاقِيكَ عَنِ النَّظَرِ إِلَى جَمِيلِ رُؤْيَتِكَ إِلَهِي نَفْسٌ أَعْزَزْتَهَا بِتَوْحِيدِكَ كَيْفَ تُذِلُّهَا بِمَهَانَةِ هِجْرَانِكَ وَ ضَمِيرٌ انْعَقَدَ عَلَى مَوَدَّتِكَ كَيْفَ تُحْرِقُهُ بِحَرَارَةِ نِيرَانِكَ إِلَهِي أَجِرْنِي مِنْ أَلِيمِ غَضَبِكَ وَ عَظِيمِ سَخَطِكَ يَا حَنَّانُ يَا مَنَّانُ يَا رَحِيمُ يَا رَحْمَانُ يَا جَبَّارُ يَا قَهَّارُ يَا غَفَّارُ يَا سَتَّارُ نَجِّنِي بِرَحْمَتِكَ مِنْ عَذَابِ النَّار وَ فَضِيحَةِ الْعَارِ إِذَا امْتَازَ الْأَخْيَارُ مِنَ الْأَشْرَارِ وَ حَالَتِ الْأَحْوَالُ وَ هَالَتِ الْأَهْوَالُ وَ قَرُبَ الْمُحْسِنُونَ وَ بَعُدَ الْمُسِيئُونَ وَ وُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَ هُمْ لا يُظْلَمُونَ

Oxunuşu

Bismillahir rəhmanir rəhim
Ilahi ətərakə bə`dəl imani bikə tuəzzibuni, əm bə`də hubbi iyyakə tubə`iduni, əm məə rəcai lirəhmətikə və səfhikə təhrimuni, əm məə isticarəti biəfvikə tuslimuni, haşa livəchikəl kərimi ən tu-xəyyibəni, ləytə şi`ri əliş şəqai vələdətni ummi, əm lil ənai rəbbətni, fələytəha ləm təlidni və ləm turəbbini, və ləytəni əlimtu əmin əhlis səadəti cəəl-təni, və biqurbikə və civarikə xəsəstəni fətəqərrə bizalikə əyni, və tətməinnə ləhu nəfsi, ilahi həl tusəvvidu vucuhən xərrət sacidətən liəzəmətik, əv tuxrisu əlsinətən nətəqət bis sənai əla məcdikə və cəlalətik, əv tətbəu əla qulubinintəvət əla məhəbbətik, əv tusimmu əsmaən tələzzəzət bisəmai zikrikə fi iradətik, əv təğullu əkuffən rəfəəthəl amalu iləykə rəcaə rə`fətik, əv tuaqibu əbdanən əmilət bi taətikə hətta nəhilət fi mucahədətik, əv tuəz-zibu ərculən səət fi ibadətik, ilahi la tuğliq əla muvəhhidikə əbvabə rəhmətik, və la təhcub muştaqikə ənin nəzəri ila cə-mili ru`yətik, ilahi nəfsun ə`zəztəha bitəvhidikə kəyfə tuzilluha biməhanəti hicranik, və zəmirun in`əqədə əla məvəd-dətik, kəyfə tuhriquhu bihə-rarəti niranik, ilahi əcirni min əlimi ğəzəbikə və əzimi səxətik, ya hənnanu ya mənnan, ya rəhimu ya rəhman, ya cəbbaru ya qəhhar, ya ğəffaru ya səttar, nəccini birəhmətikə min əzabin nari və fəzihətil ar, i-zəmtazəl əxyaru minəl əşrar, və halətil əhvalu və halətil əh-val, və qərubəl muhsinunə və bəudəl musiun, və vuffiyət kul-lu nəfsin ma kəsəbət, vəhum la yuzləmun.

Tərcüməsi

Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə!
İlahi, Sənə iman gətirdikdən sonra mənə əzab verər və Sənə olan məhəbbətimdən sonra məni (dərgahından) uzaqlaşdırarsanmı? Sənin rəhmətinə (məni bağışlamağına) ümid bəslədikdən sonra məni məhrum edərsənmi? Sənin əfvinə sığındıqdan sonra məni cəhənnəm oduna təslim edərsənmi? Xeyr, bunlar (məni naümid və məyus etməyin) Sənin böyük zatından çox-çox uzaqdır. Kaş, anamın məni bədbəxtlik üçünmü dünyaya gətirdiyini, yoxsa məşəqqət üçünmü tərbiyə etdiyini biləydim! Kaş, o, məni doğub-böyütməyəydi! Kaş, Sənin məni səadət əhli və xoşbəxtlərdən edərək Öz dərgahına məxsus etdiyini və bununla ürəyimin şad, qəlbimin aram və gözlərimin aydın olduğunu biləydim.! İlahi, Sənin böyüklüyündən səcdəyə düşüb xar olan üzləri qaraldar və ya Sənin əzəmət və calalına həmd-səna ilə tərif deyən dilləri lal edər, yaxud Sənin məhəbbətinlə dolan qəlbləri möhürləyərsənmi? Sənin iradən və istəyinlə zikrini eşitməkdən ləzzət alan qulaqları kar edərsənmi? Mərhəmətinə ümid etdiyi halda, Sənin dərgahına qaldırılan əlləri qıfıllayaraq zəncirləyərsənmi? Sənə itaət yolunda zəhmətlərə qatlaşan və ibadətdə səy edərək arıqlayan (zəifləyən) bədənlərə əzab verərsənmi? Sənə ibadət etməkdə çalışan ayaqlara əzab verərsənmi? İlahi, rəhmət qapılarını Sənə imanlı olan bəndələrinin üzünə bağlama! Sənin camalını (qəlb gözü ilə) müşahidə etmək müştağında olanları Səni görməkdən məhrum etmə! İlahi, tövhid izzəti bəxş etdiyin canları (bədənləri) öz hicranınla bir daha xar və zəlil edərsənmi? İlahi, eşq və məhəbbətinlə ovladığın qəlbi qəzəb alovunun hərarətində (cəhənnəmdə) yandırarsanmı? İlahi, hədsiz dərəcədə şiddətli olan qəzəbindən məni pənahında saxla! Ey bəndələrinə çoxlu ehsan edən və məhəbbət göstərən, ey bağışlayan və mehriban olan, ey çatışmazlıqları aradan qaldıran və qalib, ey bağışlayan və eyibləri örtən! Yaxşılarla pislərin bir-birindən ayrılacağı, məqam və dərəcələrin yetişəcəyi, əzabın aşkar olacağı, yaxşıların (xeyirxahların) sənə yaxın olmaq məqamına yetişəcəyi, pislərin (bədxahların) rəhmət və lütfündən uzaq olacağı, hamının kamil şəkildə etdiyi əməllərin mükafatını alacağı və kimsəyə zərrə qədər zülm olunmayacağı bir gündə mənə rəhmətinə xatir cəhənnəm atəşindən nicat ver və məni rüsvayçılıq və zəlillikdən qoru!

Kitabın adı: Məfatihul Cinan