ÇƏTİNLİKLƏRİN ARADAN QALXMASI ÜÇÜN NAMAZ

ÇƏTİNLİKLƏRİN ARADAN QALXMASI ÜÇÜN NAMAZ