İmam Sadiq (ə) buyurdu: Hucurat surəsini hər gecə yaxud, hər gün oxuyan kəs, Məhəmmədin (s.ə.v.v) zəvvarından olacaqdır.
Nəbiyyi-Əkrəm (s.ə.v.v) buyurdu: Hər kəs Hucurat surəsini oxusa, Allahı itaət edənlərin, və yaxud onu itaət etməyənlərin sayı qədər ona, on yaxud onu itaət etməyənlərin sayı qədər ona, on həsənə veriləcək.
Hər kəs (sər) əsəb xəstəliyinə düçar olsa, Hucurat surəsini yazıb özündə saxlasa, lənətlənmiş Şeytan oradan qaçar.

Yazının tərtibində tərcümə olunmuş kitabların elektron versiyasından istifadə olunub.