روى الحسين بن محمد القمي عن الرضا (ع) انه قال: من زار قبر ابى (ع) ببغداد كان  كمن زار قبر رسول الله (ص) و قبر امير المؤمنين (ع) الا ان  لرسول الله (ص) و امير المؤمنين (ع) فضلهما.
Hüseyn ibni Muhəmməd Qummi imam Rzanın (ə) belə dediyini nəql edir: “Hər kim atamı (imam Kazimi (ə)) Bağdadda ziyarət etsə sanki  Allahın Rəsulunu (ə) və Əmirəl-möminini (ə) ziyarət etmişdir. Amma Allahın Rəsulu (s) və Əmirəl-möminin (ə) ondan daha fəzilətlidirlər”. (Şeyx Səduq (r.ə), Mən la yəhzuruhul-fəqih, 2 cild)