Əhli-beytin (ə) iştirakı ilə qəbr evi nura boyanar.
İmam Rizanın (ə) rəbbani alimlə görüşüİnsan üçün ən ağrılı məqamlardan biri də qəbir evindədir. Qəbir evi qürbət, dəhşət, zülmət evidir. Amma Əhli-beyt (ə) aşiqləri üçün qəbir evi ilahi nurla işıqlanmış bərzəxdir.
Əhli-beytin (ə) iştirakı ilə qəbr evi nura boyanar. Mərhum Hacı Şeyx Mürtəza Hairi Əhli-beytə (ə) fövqəladə eşqə malik hövzə alimlərindən idi. İmkanı olan kimi isti-soyuq bilməz, avtobusa əyləşib imam Rizanın ziyarətinə gedərdi. Dünyasını dəyişdikdən sonra onu yaxınlarından biri yuxuda görür. Ağadan əhvalını soruşduqda o buyurur: “Yetmiş beş dəfə Qumdan Məşhədə imam Rizanın (ə) ziyarətinə getdim, həzrət də öz növbəsində yetmiş beş dəfə görüşümə gəldi.