“Ruzi və ehtiyaclarınızın dalınca səhərlər gedin. Çünki sübh çağı bərəkət və uğurdur”.
باكِروا في طَلَبِ الرِّزقِ و الحَوائجِ فَإنَّ الغُدُوَّ بَرَكَةٌ و نَجاحٌ
Həzrət Məhəmməd (s)

???????
Səhərlər bu zikri üç dəfə və ya daha çox deyin ki, hədislərə görə, yoxsulluğu və çətinliyi aradan qaldırır, bir çox problemlərin açarıdır:

“La həvla və la quvvətə illa billahil əliyyil əzim”

“Kainatdakı hər bir hərəkət və güc uca və böyük olan Allahın tərəfindən və onun icazəsi ilədir”.