Əmirəlmöminin Əli (ə) oğlu İmam Həsənə (ə) belə buyurur: “Bacardığınız qədər elə edin ki, xanımınız yad kişilərlə ünsiyyətdə olmasın. Heç bir şey qadını evdən daha yaxşı qoruya bilməz. Onların evdən çıxıb yad kişilərlə ünsiyyətdə olmaları kimi, yad kişiləri evə gətirmək və evdə onlarla ünsiyyətə icazə vermək də təhlükəlidir. Əgər xanımının səndən başqa bircə kişi ilə belə, ünsiyyətdə olmamasını təmin edə bilərsənsə, bunu et.” (Nəhcül-bəlağə, 31-ci məktub)

Cənnət kimi bir ev ?
@ Hacı Famil Burhanoğlu