BİZ HÜSEYN İBN ƏLİNİN (Ə) YOLUNU GETMƏLİYİK

«Mən Hind xalqı üçün yeni bir ideya ərməğan gətirməmişəm. «Ya azadlıq, ya ölüm!» şüarı, Kərbəla qəhrəmanı Hüseynin (ə) həyatı barəsində apardığım araşdırmaların nəticəsidir ki, onu, bütün hindlilərə hədiyyə etdim. Biz Hind millətinin qurtuluşunu istəyiriksə, Hüseyn ibn Əlinin (ə) yolunu getməliyik.»

İstifadə olunmuş mənbələr:   M. Əkbərzadə, «Hüseyn xalq rəhbəri kimi», səh. 30