İmam Sadiq (ə) buyurdu: Hər kəs vacibi namazlarında hədid surəsini oxumağı davam etdirsə, Allah onu yaşadığı müddətdə heç əzab etməz, özünün və ailəsinin canı heç bir xəstəlik görməz.
Nəbiyyi-Əkrəm (s.ə.v.v) buyurdu: Hər kəs hədid surəsini oxusa, Allaha və Peyğəmbərə iman gətirmiş şəxslərdən olar. Ərbaz ibn Sariyə deyir: Peyğəmbər yatmazdan əvvəl müsəbbəhatı (Hədid-Həşr-Səf-Cümə-Təğabun-Səbbih ismə rəbbikəl əla surələrini) oxuyardı. Əmr ibn Şümr, Cabir ibn Yəzid Cəfidən o da, Həzrət imam Məhəmməd Baqirdən (ə) rəvayət edib ki, o Həzrət belə buyurdu: Yatmazdan əvvəl müsəbbihatı oxuyan kəs Həzrət Qaimi (əc) dərk etməmiş ölməz. Və əgər ölsə, Allahın Rəsulunun (s.ə.v.v) qonşuluğunda olacaqdır. (sonrakı hədislərə müraciə edin).
Dəstəmaz aldıqdan sonra cümə günündə yeddi dəfə Hədid surəsini oxusun və sonda bu duanı desin. “Allahummə inni əsəlukə biizzətikə ya əziz və biqüdrətikə ya qədir. və bihukumətikə ya həkim. Və birəhmətikə ya rəhman, Və bimənnikə ya mənnan, ən təhfəzəna bilimani qaimən qaidən rakiən, və sacidən, və nadimən, və yəqzətən və həyyən, və məyyitən. və əla kulli hali. Əuzu billahi min şərri nəfsi. və min kulli zi şərrin. və min şərri şəyatinil cinni və linsi və min şərri kulli dabbətin əntə axuzu bina məyyitəha inn rəbbi əla siratin mustəqim. və səllallahu əla muhəmmədin və alihi əcməin.”

Yazının tərtibində tərcümə olunmuş kitabların elektron versiyasından istifadə olunub.