İmam Hüseyn (ə) Edvard Qibbonun baxışında

 

Edvard Qibbon: 1737-  1794. Tanınmış ingilis tarixşisi

«Uzaq əsrlərdə və ictimai fikrin o fonunda İmam Hüseynin o faciəli ölümü ən soyuq qəlbli insanların da empati duyğusunu oyandırır.

Kərbəla müsibətindən çox illər ötüb keçmişdir. Biz də Hüseynlə (ə) həmvətən deyilik. Amma daş ürəkli insan belə, onun başına gətirilmiş bəlaları eşidərkən kövrəlir və tə`sir altına düşür. Sanki, yaxın bir dostuna məhəbbət bəsləyərək, onunla həm dərd olur.»

İstifadə olunmuş mənbələr:   Roma imperiyasının çöküşü və dağılması” London. 1911. 5-ci cild.