İmam Hüseyn (ə) AŞURA günü insanları 3 mərhələdə – (bəzi mənbələrə görə isə 5 mərhələdə və “həl min müvəhhidin” və “həl min müğisin” sözləri ilə də) köməyə çağırdı: İmam Hüseyn (ə) AŞURA günü insanları 3 mərhələdə - (bəzi mənbələrə görə isə 5 mərhələdə və "həl min müvəhhidin" və "həl min müğisin" sözləri ilə də) köməyə çağırdı:
1). “Həl min nasirin yənsuruni”… Mənə bu zalim qövmə qələbə çalmaq üçün bir kömək edən varmı?.
2). “Həl min muinin yuinini”… Mənə bu zalim qövm qarşısında müqavimət göstərmək üçün bir kömək edən varmı?.
3). “Həl min zabbin yəzubbu ən hərəmi rəsulillah”…
(Nə qələbəyə və nə də müdafiə və müqavimətə kömək edən olmadı və İmam (ə) buyurdu:)
Allah Rəsulunun (ə) ailəsini qorumaq istəyən varmı?”….
Amma təəssüflər ki, bu üç sorğunun heç birinə cavab verən olmadı.