Allahın Peyğəmbəri(s):

«Möminin əməl dəftərinin başlıq və sərlövhəsi Əli ibn əbu Talibin məhəbbətidir.»

  • Kənzul-Ummal, hədis 32900