Nəbiyyi-Əkrəm (s.ə.v.v) buyurdu: “Munafiqun surəsini oxuyan şəxs nifaq və iki üzlülükdən uzaq olar.” (Surənin fəzilətləri haqqında daha çox məlumat əldə etmək üçün, digər hədislərə müraciət etmək olar.)