1-Məhəmməd ibn Müslümdən rəvayət olunub ki, imam Baqir (ə) belə buyurdu: Hər kəs ayda bir dəfə Nəhl surəsini oxusa, dünyada mal-dövlətinə ziyan dəyməz, və həmçinin yetmiş cür bəladan ki, onların ən yüngülü dəlilik, cozam, pisixdən amanda qalar. Axirət onun məskəni (mənzili) ədn Behiştin ortasıdır.
2-Həzrəti Rəsul (s.ə.v.v) buyurdu: Hər kəs Nəhl surəsini oxusa, uca məqamlı Allah ona verdiyi nemətlərini hesab etməz ölüb özündən sonra vəsiyyət etmiş şəxsin əcrini alar, əgər o həmin gün vəfat etsə, ölən zaman yaxşı şeylərə vəsiyyət etmiş kəsdən neçə bərabər çox olar
Əgər bir qadın südünün çoxalmasını istəyirsə, bu ayəni yazıb suyunu içsə, südü çoxalar.
Ayə: “Və innə ləkum filənami ləibrətən nusqikum mimma fibutunihi min bəyni fərsin və dəmin ləbənən xalisən saicən lişşaribin.” (Nəhl-66)
Bir kəsin hafizəsi zəif olsa, və hər şeyi eşidib tez bir zamanda öyrənib, yaddan çıxmamasını istəyirsə, duşənbə (birinci gün) günündən başlayıb, bu ayələri yeddi tikə quru çörəyə yazsın və gündə birini yesin.
Birinci gün: Duşənbə: “Fətaalal-lahul məlikul həqqul mubin.”
İkinci gün: Seşənbə: “Rəbbi zidni ilmən.” (Taha 114)
Üçünci gün: Cahar şənbə: “Sənuqriukə fəla tənsa.” (Əla-6)
Dördüncü gün: Pəncənşəbə: “İnnəhu yəələmul cəhrə vəma yəxfa.” (Əla-7)
Beşinci gün: Cümə: “La tuhərrik bihi lisanəkə litəcələ bihi.” (Qiyamət-16)
Altıncı gün: Şənbə: “İnnə ələyna cəməhu və Quranəhu.” (Qiyamət-17)
Yeddinci gün: Yekşənbə: “Fəiza Qərənahu fəttəbi Quranəhu.” (Qiyamət-18)