İmam Sadiq (ə) buyurdu: Hər kəs Nun vəl-qələm surəsini özünün vacibi və müstəhəbbi namazlarında oxusa, əzəmətli Allah onu həmişə çətinlik və yoxsulluğa düşməkdən qoruyar, dünyadan köçəndən sonra qəbr sıxıntısından və onun əzabından ona pənah verər.
Rəsulu-Əkrəm (s.ə.v.v) buyurdu: Nun vəl-qələm surəsini oxuyan ksə, Allah xoşəxlaq adamların savabını əta edər.
Günlərin birində Həzrət Məhəmməd Mustəfa (s.ə.v.v) Bəqi qəbiristanlığından ötüb keçəndə, belə buyurdu: Allaha and olsun, bu qəbiristan əhlinin çoxu göz yarasından ölmüşdür.
Göz yarasının sağalmasından ötrü bu ayəni yazıb özünüzdə saxlayın və həmçinin evinizdə də asın.
“Və in yəkadulləzinə kəfəru ləyuziqunəkə biəbsarihim ləmma səmiuz-zikrə və yəqulunə innəhu ləməcnun. Vəma huvə illa zikrun lilaləmin.” (Qələm-52). Çox təsiri vardır. (qələmi götürün və indi bu ayəni yazıb, cibinizə qoyun). Həzrəti Nəbiyyi-Əkrəm (s.ə.v.v) buyurdu: Göz ağrısı, dəvəni qazana, kişini isə (adamı) gora salar.