“Mal-mülk və sərvət təkcə 5 xüsusiyyətə sahib olmaqla toplana bilər:
1). Şiddətli xəsislik.
2). (Dünya malı üçün) Uzun arzular.
3). Nəfsə hakim kəsilmiş tamahkarlıq.
4). Qohumlarla əlaqəni kəsmək və onları yoxlamamaq (ehtiyaclarını öyrənib kömək etməmək).
5). Dünyapərəstliyi axirətə tərcih etmək.
لا یَجتَمِعُ المالُ اِلاّ بِخصِالٍ خَمسٍ: بِبُخلٍ شَدیدٍ، وَ اَمَلٍ طَویلٍ، وَ حِرصٍ غاِلبٍ، وَ قَطیَعةِ الرَّحمِ، وَ ایثارِ الدنُّیا علَی الآخِرُةِ
İmam Rza (ə)
Kəşful-Ğümmə, c.3, s.84.

<iframe width=”408″ height=”726″ src=”https://www.youtube.com/embed/oKq9Pkfg4AM” title=”YouTube video player” frameborder=”0″ allow=”accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture” allowfullscreen></iframe>