Cyübəyr Əzrəmidən nəql olunub ki, imam Məhəmməd Baqir (ə) buyurdu: Hər kəs cümə axşamı Sad surəsini oxusa, dünya və axirət xeyrindən o qədər ona verilər ki, Mürsəl Peyğəmbərlərdən və müqərrəb mələklərdən başqa heç bir insana verilməyib. Allah onu və ailəsindən hər kəsi istəsə, hətta ona xidmət etmiş qulluqçusu, onun əhli-əyalından olmamağına baxmayaraq, onları şəfaət etməyə icazəsi vardırsa, Behiştə daxil edər.
Übəyy ibn Kəb Nəbiyyi-Əkrəmdən (s.ə.v.v) nəql edib ki, həzrət belə buyurdu: Hər kəs Sad sursini oxusa, Allah Davud (ə) üçün ram etdiyi dağlar ağırlığında ona həsənat verər. Onu kiçik və böyük günah etməkdən saxlayar.
Su quyusu qazan zaman bu ayəni çox oxusa, quyunun suyu artar. “Urkuz biriclikə haza muğtəsəlun baridun və şərabun.” (Sad-42).
Sad və Bələd: (surələri). Parkisun (sifətdə olan xəstəlik, ağzın və çənənin əyilməsi) üçün bu ayələri yaxıb suya salsın, sonra o su ilə üzünü yusun. “Fəsəxxərna ləhur-rihə təcri biəmrihi bənnain və cəvvasin. Və axərinə Muqərrəbinə filəsfad. Haza ətauna fəmunun əv əmsik biğəyri hisab:” (Bələd-8-10).
Yazının tərtibində tərcümə olunmuş kitabların elektron versiyasından istifadə olunub.