Axirət sevinci: “Hər bir şeyin yolu var. Axirətdə sevinməyin yolu isə dörd xislətdir: yetimlərin başına əl çəkmək, dul qadınlara qayğı göstərmək, möminlərin ehtiyaclarını təmin etmək, yoxsullar və səfillərlə məşğul olmaq””

Mələklərin Qiyamətə qədər əfv diləməsi: İmam Sadiq (ə) buyurur: “Kim yoxsul müsəlmana bir köynək geyindirsə, yaxud ona yaşam xərcini təmin edəcək bir şey versə, Allah yetmiş min mələk ayırar ki, Qiyamətə qədər onun üçün əfv diləsinlər”5

Behişt suyu və yeməyi: Allahın rəsulu (s) buyurur: “Kim ac bir mömini doyursa, Allah ona Behişt meyvəsi verər. Kim susuz olana su versə, Allah ona Behişt şərabı verər”” ,

“Əl-Fəzail” səh. 152.

“Əl-Kafi” c. 2, səh. 204-205,

“Qürəb əl-əsnad” səh. 57. :