İmam Sadiq (ə) buyurur: “Hər bir üzvün zəkatı vardır.

Gözün zəkatı – ibrətlə baxmaq və günaha göz yummaqdır.

Qulağın zəkatı – eşitmək, elmə, hikmətə, Qurana qulaq asmaqdır.

Dilin zəkatı – müsəlmanlara nəsihət etmək və qafilləri ayıltmaq və Allahı təsbih etməkdir.

Əlin zəkatı – elm yazmaq və mal bəxşiş etməkdir.

Ayağın zəkatı – cihad yolunda səy etmək, təhsil, insanların arasını islah etmək, yaxşıları ziyarət etməkdir.

Elmin zəkatı – onu nəşr etməkdir.

Qüdrətin zəkatı – insafdır.

Gözəlliyin zəkatı – iffətdir.

Qələbənin zəkatı – ehsandır.

Şücaətin zəkatı – cihaddır.

Sağlamlığın zəkatı – Allahın əmr etdiklərinə və qadağan etdiklərinə itaət etməkdir.

Hökumətin zəkatı – yoxsullara kömək çatdırmaqdır.

Ağlın zəkatı – ağılsızlara dözmək və səbir etməkdir.”