Hz. Peyğəmbər (s): Ya Fatimə, Allah sənə salam göndərəni bağışlar!

Əllahummə səlli əla Fatimətə və əbiha və bəliha və bəniha, ədədə ilmillah, zinətə ərşillah, baqiyətən bi bəqaillah, daimətən bi dəvami mulkillah, ədədə ma xələqə və ma yuxləq, vəl-ən əədaəhum kəzalik.

Allahım, Fatiməyə, onun atasına, həyat yoldaşına, iki oğluna Allahın elmi qədər, Allah ərşinin ağırlığı qədər, Allahın sonsuzluğu qədər davamlı, Allahın səltənəti davam edənədək, yaradılmışlar və gələcəkdə yaradılacaqların sayı qədər rəhmət göndər və onların düşmənlərini Öz rəhmətindən uzaqlaşdır…

(اَللّهُمَّ صَلِّ عَلی فاطِمَةَ وَ اَبیها وَ بَعلِها وَ بَنیها ،عَدَدَ عِلمِ الله ،زِنَة عَرشِ الله ،باقیَةً بِبَقاءِ الله ،دائِمَة بِدَوامِ مُلکِ الله ،عَدَدَ ما خَلَقَ وَ ما یُخلَقُ ، وَ العَن اَعدائَهُم کَذالِک)