• canipcanip
  • Yanvar 23, 2023
  • 0 Comments
8 nəfər bizi axtarır…

8 nəfər bizi axtarır… İmam Zeynülabidin Əli ibn Hüseyndən (ə) soruşdular: Ey Allah Rəsulunun (s) balası, səhəri neçə açdın? İmam (ə) buyurdu: Səkkiz şey məni tələb edən halda səhəri açdım:…

Quran ayələrinə əsasən SƏDƏQƏ aşağıdakı şərtlərlə verilməlidir:

Quran ayələrinə əsasən SƏDƏQƏ aşağıdakı şərtlərlə verilməlidir: 1). Sədəqə malın halalından, yaxşısından, sağlamından və pakından olmalıdır. (Bəqərə/267). 2). Allah yolunda və xalis niyyətlə verilməlidir. (Bəqərə/265). 3). Gizli verilməsi daha yaxşıdır.…

  • VusalVusal
  • İyun 27, 2022
  • 0 Comments
Sağ tərəfə niyə üstünlük verilməlidir?

Sağ tərəfə niyə üstünlük verilməlidir? Sağ tərə: Din təlimlərində bəzi işlərdə sağ tərəfə üstünlük verilməsi tövsiyə edilmişdir. Misal üçün, sağ əllə xörək yemək, sağ ayaqla məscidə daxil olmaq, ayaqyolundan sağ ayaqla çıxmaq və…