Muğamlar | Quran Kərimi 3-formada oxunuşu | Təhqiq-Tədvir-Təhdir| Bəyat muğamı 2-ci dərs Hacı Rahib

Muğamlar | Quran Kərimi 3-formada oxunuşu | Təhqiq-Tədvir-Təhdir| Bəyat muğamı 2-ci dərs Hacı Rahib Muğamlar| Fatihə Surəsinin 7- muğam üstündə oxunuşu Hacı Rahib Muğamlar | Quran Kərimi 3-formada oxunuşu |…