“Fatihə” surəsi

 “Fatihə” surəsi Rəhman və Rəhim Allahın adı ilə! Həmd aləmlərin Rəbbi Allaha məxsusdur. Rəhman və Rəhim olana (ümumi və xüsusi rəhməti hamını əhatə edən Allaha), Haqq-hesab (məhşər) gününün sahibinə! (İlahi!)…