Quranda həzrət Məhəmmədin (s) sonuncu peyğəmbər olması ilə əlaqədar nə kimi dəlillər vardır?

Peyğəmbərin (s) xatəmiyyəti ilə əlaqədar dəlil olaraq istifadə olunan ayələr iki qrupdur: 1. Nübüvvətin həmişəlik olaraq sona çatdığını aşkar formada çatdıran ayələr. « وَلکِنْ رَسُولَ اللّهِ وَ خاتَمَ النَّبِیینَ» 2.…