• VusalVusal
  • İyun 13, 2022
  • 0 Comments
NƏHCÜL- BƏLAĞƏ HAQQINDA ÜMUMİ MƏLUMAT

NƏHCÜL- BƏLAĞƏ HAQQINDA ÜMUMİ MƏLUMAT “Nəhcül-bəlağə” haqqında ümumi məlumatı müxtəsər şəkildə nəzərinizə çatdırırıq. “Nəhcül-bəlağə”nin lüğət mənası bəlağət yolu, yaxud açıq və gözəl danışmaq yolu deməkdir. Bu kitabın məzmunu isə həzrət…