• canipcanip
  • Yanvar 5, 2023
  • 0 Comments
Nəhcül-bəlağə 5-ci xütbə

5-ci xütbə   Allah Peyğəmbərinin (səlləllahu əleyhi və alih) vəfatından sonra, Abbas ibn Əbdülmüttəliblə Əbu Süfyan ibn Hərbin bey’ət etmək məqsədilə o böyük şəxsiyyətin hüzuruna müşərrəf olduğu vaxt Həzrətin (əleyhis-salam)…

  • canipcanip
  • Yanvar 5, 2023
  • 0 Comments
Nəhcül-bəlağə 3-cü xütbə

3-cü xütbə   İmam Əli əleyhis-salamın «Şiqşiqiyyə» adlanan xütbəsidir.[1] Agah ol! Allaha and olsun ki, Əbu Quhafənin oğlu (cahiliyyət dövründə Əbu Bəkrin adı Əbdülüzza olmuş, sonra Həzrət Rəsul -səlləllahu əleyhi…

  • VusalVusal
  • İyun 28, 2022
  • 0 Comments
«Nəhcül-bəlağə»də qadın

«Nəhcül-bəlağə»də qadın «…Həqiqətən, qadınların iman, irs və ağıldan payları azdır…» («Nəhcül-bəlağə», 79-cu xütbə) Qurana əsasən qadın bir insan olaraq, Allahın öz bəndələrinə verdiyi bütün insani keyfiyyətlərə malikdir və kamillik məqamına çatmaqda…