• canipcanip
  • Noyabr 4, 2022
  • 0 Comments
İMAM SADİQ (ə)

Allahın adı ilə Peyğəmbərin əzəmətli ağacının gövdəsindən ayrılmış, öz genişliyi və incəliyi ilə əql və hikmət sahiblərini heyrətə qoyan, islam dininin hüquq sistemini (fiqh) mükəmməl formada bəşəriyyətə təqdim edən, Cəfəri…