“Yusuf” surəsi

“Yusuf” surəsi Rəhman və Rəhim Allahın adı ilə! Əlif, Lam, Ra. Bunlar açıq-aydın kitabın (Quranın) ayələridir! Biz onu ərəbcə bir Quran olaraq nazil etdik ki, bəlkə dərk edəsiniz. Biz bu…

“Hud” surəsi

“Hud” surəsi Rəhman və Rəhim Allahın adı ilə! Əlif, Lam, Ra. Bu, ayələri möhkəmləndirilmiş, sonra izah edilmiş və Allah tərəfindən göndərilmiş bir kitabdır. (Mənim çağırışım budur ki,) siz Allahdan başqasına…