• VusalVusal
  • May 31, 2022
  • 0 Comments
“Mumtəhənə” surəsinin fəziləti

Əli ibnil Hüseyn (ə) buyurdu: Bir kəs gündəlik vacibi və müstəbbi namazlarınızda Mumtəhənə surəsini oxusa, Allah onun qəlbini imanla imtahana çəkər və gözlərini nurlu edər. Fəqirlik, dəlilik ona və övladlarına…

  • VusalVusal
  • May 31, 2022
  • 0 Comments
“Həşr” surəsinin fəziləti

“Həşr” surəsinin fəziləti 1-Həzrət Sadiq (ə) buyurdu: Gecələr Rəhman və Həşr surəsini oxuyan kəsin evinə sübhə qədər gözətçilik etmək üçün əlində siyirmə qılıncı olan bir mələk göndərər. 2-Allahın Rəsulu (s.ə.v.v)…

  • VusalVusal
  • May 31, 2022
  • 0 Comments
“Hədid” surəsinin fəziləti

İmam Sadiq (ə) buyurdu: Hər kəs vacibi namazlarında hədid surəsini oxumağı davam etdirsə, Allah onu yaşadığı müddətdə heç əzab etməz, özünün və ailəsinin canı heç bir xəstəlik görməz. Nəbiyyi-Əkrəm (s.ə.v.v)…

İmam Məhəmməd Baqir (ə) buyurdu: Hər kəs Qaf surəsini vacibi və müstəhəbbi namazlarında oxumağı davam etdirsə, Allah onun ruhisini bol edər, Əməlnaməsini sağ əlinə verib, hesabını asan çəkər. Nəbiyyi-Əkrəm (s.ə.v.v)…