“Rum” surəsi

“Rum” surəsi Rəhman və Rəhim Allahın adı ilə! Əlif, Lam, Mim. Rumlular məğlub oldular; (Bu məğlubiyyət) ən yaxın bir yerdə (baş verdi). Lakin onlar məğlubiyyətdən sonra qələbə çalacaqlar; bir neçə…

“Ənkəbut” surəsi

“Ənkəbut” surəsi Rəhman və Rəhim Allahın adı ilə! Əlif, Lam, Mim. İnsanlar elə güman edirlər ki, təkcə: “İman gətirdik!” – deyən kimi onlardan əl çəkiləcək və imtahan edilməyəcəklər? Biz onlardan…

“Qəsəs” surəsi

“Qəsəs” surəsi Rəhman və Rəhim Allahın adı ilə! Ta, Sin, Mim. Bu, açıq-aydın kitabın ayələridir. Biz iman gətirən insanlar üçün Musa ilə Fironun əhvalatını olduğu kimi sənə oxuyacağıq. Firon yer…

“Nəml” surəsi

“Nəml” surəsi Rəhman və Rəhim Allahın adı ilə! Ta, Sin. Bu, Quranın və aydınlıq gətirən açıq-aşkar bir kitabın ayələridir. Möminlərə doğru yolu göstərən bələdçi və müjdədir. O kəslərə ki, namaz…

“Şuəra” surəsi

“Şuəra” surəsi Rəhman və Rəhim Allahın adı ilə! Ta, Sin, Mim. Bunlar açıq-aydın kitabın ayələridir. Onlar iman gətirmədiyinə görə, görünür, qəm-qüssədən özünü həlak etmək istəyirsən. Əgər Biz istəsək, göydən onlara…

  • VusalVusal
  • Sentyabr 21, 2023
  • 0 Comments
“Furqan” surəsi

“Furqan” surəsi Rəhman və Rəhim Allahın adı ilə! Aləmləri xəbərdar edib qorxutmaqdan ötrü Öz quluna Furqanı (Quranı) nazil edən kəs tükənməz, bərəkətli və xeyirlidir! Göylərin və yerin hökmranlığı Ona məxsusdur.…

  • VusalVusal
  • Sentyabr 21, 2023
  • 0 Comments
“Nur” surəsi

“Nur” surəsi Rəhman və Rəhim Allahın adı ilə! (Bu,) Bizim nazil edib (əməl edilməsini sizə) vacib buyurduğumuz bir surədir. Biz onda açıq-aydın ayələr nazil etdik ki, bəlkə düşünüb ibrət alasınız.…

Axirət sevinci

Axirət sevinci: “Hər bir şeyin yolu var. Axirətdə sevinməyin yolu isə dörd xislətdir: yetimlərin başına əl çəkmək, dul qadınlara qayğı göstərmək, möminlərin ehtiyaclarını təmin etmək, yoxsullar və səfillərlə məşğul olmaq””…