Haqqı demək, ədalətlə hökm etmək və əhdə vəfa – İmam Səccaddan (ə) İslam qanunlarının xülasəsi

Bir nəfər İmam Səccadın (ə) yanına gəlir və deyir ki, dinin bütün qanunlarını elə bu məclisdə bizim üçün bəyan edin. Həzrət Zeynəlabidin (ə) buyurur: “Bütün şəriət – Allahın dinidir. Haqq sözü demək –…