“Ənam” surəsi

“Ənam” surəsi Rəhman və Rəhim Allahın adı ilə! Həmd göyləri və yeri xəlq edən, zülmətləri və nuru yaradan Allaha məxsusdur! Lakin kafirlər öz Rəblərinə bənzər və şərik qoşurlar. (Halbuki dünya…