“Əraf” surəsi

“Əraf” surəsi Rəhman və Rəhim Allahın adı ilə! Əlif, Lam, Mim, Sad. Bu, (insanları doğru olmayan inancları və davranışlarının acı aqibətindən) qorxutmaq və möminlərə xatırlatmaq üçün sənə nazil edilən bir…